Dökümanlar


Dökümanlar

1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15 İnci Maddesinin 58 İnci Bendine Tevkifan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal'lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun
Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Belediye Kanunu
Boğaziçi KanunuBüyükşehir Belediyesi Kanunu
Çevre KanunuDevlet İhale KanunuEndüstri Bölgeleri Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Enerji Verimliliği Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri KanunuFikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Gecekondu Kanunu
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Imar Kanunu (Değişik: 9/12/2009)
Istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi Hakkında Kanun
Kamu İhale KanunuKamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kamu Konutları KanunuKamulaştırma Kanunu
Kat Mülkiyeti Kanunu
Kıyı KanunuKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
Milli Parklar Kanunu
Mimarlık ve Mühendislik Hakkında Kanun
Orman Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Toplu Konut Kanunu
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Turizmi Teşvik Kanunu
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun