Akustik proje


Akustik proje ve rapor hizmeti


31.05.2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Binaların Gürültüden Korunması Hakkında Yönetmelik artık Eskişehir'de de  uygulanmaya başlandı.

Buna göre inşaat ruhsatı alacak tüm yapılar özelliklerine göre akustik rapor veya akustik projesi ile birlikte ruhsat alacaklar. Kanuna  kapsamında; mimari akustik raporlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, kamuya açık tesis, işletme ve binalarda, insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler, yapı içinde oluşan komşuluk gürültülerini kontrol altına alması ve gürültünün olumsuz etkilerini en aza indirmek için rapor veya projeler hazırlanacaktır.

Akustik raporu nedir?

Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur. Toplam inşaat alanı 2000 m2 ye ve 7 kata kadar olan konut yapılarında akustik raporu istenmektedir.

Akustik proje nedir?
Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir.Toplam inşaat alanı  2000 m2 'yi ve 7 katı geçen her türlü yapı ile içinde ticaret olan her türlü yapıda akustik proje istenir.

Akustik Performans Belgesi nedir?
Gürültüye karşı hassas olan tüm binalar veya içindeki bağımsız birimler için, yapılacak akustik testler sonucunda akustik performans sınıfını gösterecek olan belgedir. A, B, C, D, E veya F şeklinde ifade edilir (A en yüksek, F en düşük).
Bu değer yeni yapılacak binalarda en az C, mevcut binalarda kullanım amacının değişmesi durumunda etkilenen bağımsız birimlerde en az D, esaslı tadilat bulunması durumunda ise etkilenen yapı elemanlarında en az D olmalıdır.

AKUSTİK RAPOR VE PROJE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.